Östrogenbrist - symptom, orsaker och behandling

Publicerad 2020-10-14

östrogenbrist

När du har östrogenbrist har du för låga nivåer av hormonet östrogen i kroppen. Men varför uppstår östrogenbrist? Vad leder det till? Och vad kan du göra för att mildra symptomen? Här kan du lära dig allt om östrogenbrist, t ex symptom, orsaker och behandling.


Den vetenskapliga benämningen för östrogenbrist är hypoestrogenism. Vi tittar även på östrogendominans och några andra saker som kan hända med hormonet.


Kort om östrogen

Östrogen är ett könshormon. Det finns vanligtvis i stora mängder hos kvinnor och små mängder hos män. Men varför är det viktigt? Jo, det styr många processer i kroppen. Dels är det delaktigt i t ex puberteten och klimakteriet, dels är det viktigt för bl a skelettet, hjärnan och hjärt-kärlsystemet.


Hos kvinnor tillverkas hormonet till stor del i äggstockarna. Det finns tre typer av östrogen: östron (estron, E1), östradiol (estradiol, E2) och östriol (estriol, E3).


Symtom på östrogenbrist

Eftersom våra hormoner påverkar många funktioner på många olika platser i kroppen finns det också en hel del olika tecken på östrogenbrist. Några typiska symtom vid lågt östrogen är:


• Värmevallningar

• Svettningar

• Sömnproblem

• Nedstämdhet

• Plötsliga humörförändringar

• Urinvägsbesvär

• Torra slemhinnor


Östrogenbrist - oftast en naturlig del av klimakteriet

Men vad är östrogenbrist och varför uppstår det? Jo, oftast är östrogenbrist inte en bristsjukdom enligt dess typiska definition. Snarare är det en naturlig del av klimakteriet, övergångsåldern som uppstår mellan 45 och 55 års ålder. Vissa går igenom klimakteriet relativt bekymmersfritt. Andra kan få besvär som bl a värmevallningar, torra slemhinnor och nattsvettningar.


Sker det i 45-55-årsåldern är det dock naturlig del av åldrandet. Men en tidig ingång i klimakteriet kan - enligt viss forskning - kopplas till ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.


Östrogenbrist är också något som kan kopplas till benhälsa. När du går in i klimakteriet ökar risken att drabbas av benskörhet (osteoporos). Detta är till följd av minskade mängder östrogen i kroppen. Förvisso har det inte påståtts att det skulle hjälpa att tillföra nya hormoner. Men lägre mängder östrogen är en bekräftad riskfaktor.


Hos kvinnor som inte närmar sig klimakteriet beror östrogenbrist oftast på att äggstockarna inte producerar tillräckligt mycket östrogen. En möjlig orsak är över- eller undervikt. Stress och överträning kan också påverka. Om du äter för lite, har en ätstörning eller följer hårda dieter ökar risken för östrogenbrist. Som med många andra hälsobesvär minskar risken för lågt östrogen om du har en varierad och hälsosam kosthållning.


Lågt östrogen - hur vet du?

Kan du mäta ditt östrogen för att få reda på dina nivåer? Ja, det är möjligt genom blodprov. Oftast mäts östradiolet. Det är den typen av östrogen som håller kvinnor fertila och reglerar menscykeln. Om något är fel kan det ha med den att göra. Du kan mäta ditt östrogen hos vården.


För mycket östrogen

Men det är inte bara östrogenbrist som kan leda till besvär i kroppen. Nej, även för stora mängder kan ställa till det. Förhöjt östrogen kan bl a leda till viktuppgång, lägre sexlust, svullenhet, humörsvängningar och ömma bröst.


Östrogenbrist hos män

Män har också en del östrogen i kroppen. Och de kan få brist. När män har östrogenbrist kan det visa sig genom viktuppgång och låg sexlust. Höga nivåer av östrogen kan orsaka bröstförstoring och erektionsproblem.


MAGNESIUM + D-VITAMIN

Den optimala kombinationen

Från 123.50 kr

MAGNESIUM

För dig som tränar och håller igång

Från 69.50 kr/mån

OMEGA-3 MSC

Sveriges mest sålda MSC-märkta Omega-3

Från 99 kr

D-VITAMIN

En riktig storsäljare och kundfavorit

Från 99 kr

VITALPLUSPAKET

Den optimala kombinationen

Från 149 kr

Vad är östrogendominans och vad har det för symptom?

Östrogendominans är ett annat begrepp som är bra att förstå. Det innebär att kroppen har ett överskott av östrogen, i jämförelse med andra könshormoner. Östrogendominans har förts fram som en möjlig orsak till klimakteriebesvär och liknande symptom.


Idén om östrogendominans har lett till ett visst motstånd mot traditionell östrogenbehandling. Tanken är att det allra viktigaste är balansen mellan östrogen och progesteron, inte nivån av östrogen i sig. Men teorierna om östrogendominans har mötts av kritik, främst på grund av bristen på vetenskapligt underlag. Och med det i åtanke bör även vi förhålla oss kritiskt till östrogendominans. Åtminstone tills det finns bättre vetenskapligt stöd för teorin.


Symptomen vid östrogendominans beskrivs bl a som nedsatt sexlust, oregelbunden mens, svullnad, ömma bröst, humörsvängningar och viktuppgång. Sammantaget är liknar det vad kvinnor upplever vid östrogenbrist och klimakteriebesvär.


Östrogenbehandling vid brist

Östrogenbrist behandlas vanligtvis genom att tillföra östrogen, ibland i kombination med andra könshormoner. Men vad behöver du tänka på? Vilka behandlingsformer kan du välja på? Och finns det risker?


Det är vanligt att kombinera östrogen med gestagen, en syntetisk variant av könshormonet progesteron (gulkroppshormon). Ibland tas båda hormonerna tillsammans. Andra gånger tas dem i varierande doser, som ett så kallat sekvensläkemedel. Och det finns flera olika sätt att ta östrogenläkemedel. Alternativen är tabletter, plåster, sprej, salvor och krämer. De flesta är receptbelagda läkemedel som du får utskrivet av en läkare.


Men det finns risker med östrogenbehandling. Och du behöver vara tydlig mot din läkare om din sjukdomshistoria för att undvika dem på bästa sätt. Du bör inte behandlas med östrogen vid:


• Tidigare egen blodpropp eller en historia av blodproppar inom familjen

• Aktiv eller tidigare bröstcancer eller cancer i livmoderslemhinnan

• Typ 2-diabetes

• Tidigare hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke


Hur ska du tänka kring östrogenbrist?

Östrogenbrist blir lätt ett ganska rörigt och missvisande begrepp. För de allra flesta som har lågt östrogen får det trots allt i samband med klimakteriet. Det är alltså inte en bristsjukdom på samma sätt som t ex D-vitaminbrist. Alla kvinnor får ju till slut ett lägre östrogen som en del av åldrandet.


Snarare handlar det främst om att hantera de symtom som övergångsåldern orsakar. Om du får stora besvär som påverkar vardagen behöver du hjälp. Du bör söka vård på en vårdcentral vid:


• Värmevallningar, svettningar eller sömnbesvär som påverkar ditt välmående

• Urinvägsproblem

• Besvär från slidan som sveda och klåda trots behandling med receptfria läkemedel

• Blödningar som kvarstår mer än ett år efter sista mensen

• Rikliga, långa, täta eller oregelbundna blödningar


Och om du har symptom på östrogenbrist redan innan klimakteriet är det bra att söka vård så att du får rätt hjälp.


Författare: Stefan Nordström, medicinsk skribent och expert inom kost, hälsa och träning.

Uppdaterad: 2022-10-17

Källor:

journals.lww.com

1177.se