Personuppgiftspolicy

Vitalplus är en del av Tradecom Scandinavia AB, denna personuppgiftspolicy gäller för samtliga verksamheter som är en del av Tradecom Scandinavia AB.


Vitalplus respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför.


I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du är kund hos oss.


Vitalplus är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.


Personuppgifter vi samlar in

Vitalplus inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, t ex Skatteverket, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.


Vitalplus registrerar personuppgifter i samband med:


Om du handlar via vår hemsida eller per telefon.

När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.

Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier.

Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.


Ditt besök på våra webbplatser, inklusive trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.


Insamling med samtycke

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, lagras för att användas enligt punkterna nedan (under "Hur vi använder insamlad information").


Hur vi använder insamlad information

Vitalplus behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:


För att fullgöra beställningar av produkter via en av de plattformar som erbjuds av Vitalplus;


Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;


För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;


För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster. Detta identifierar dock ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;


För att genom analys av besökares beteende (på övergripande nivå) på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.


För att kontakta dig via telefon/SMS, e-post eller post med information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till detta;


För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Vitalplus genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;


För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;


Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.


Vitalplus samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.


Det finns biträdesavtal upprättade mellan Vitalplus och alla våra samarbetspartners vad gäller personuppgifter.


Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.


Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare.


Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Vitalplus ger du din tillåtelse till att Vitalplus registrerar och lagrar uppgifter om vilken produkt du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar Vitalplus främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.


Om Vitalplus använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se ”Så här kontaktar du oss” här nedan.


Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vitalplus kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 (tre) år.


Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.


Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vitalplus kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.


Du kan även närsomhelst kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss (se ”Så här kontaktar du oss” här nedan).


Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).


Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.


Du kan även, en gång per år (kostnadsfritt), erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag. För kontaktuppgifter, se ”Så här kontaktar du oss” här nedan.


Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vitalplus ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.


Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via kundservice@vitalplus.se eller 0340-596102. Här hittar du fler kontaktuppgifter: https://www.vitalplus.se


Läs mer på Datainspektionen här..