Produktion

Vi är mycket stolta över vår högkvalitativa MSC Certifierade Omega-3. Här kan du läsa mer om hur produktionen går till, om MSC Miljömärkningen och vår marknadsledande friskhet.

produktion

Fångad i Alaska

Oljan i våra kapslar utvinns uteslutande ifrån vilt fångad Alaska Pollock från Alaska Berings hav som är en del av norra Stilla havet. Fisket i Alaska är MSC certifierat. (Marine Stewardship Council)


Vild Alaska Pollock

Vitalplus omega-3 kommer från fisken Alaska Pollock som tillhör torskfamiljen. Den har en mild smak och ett mycket fint vitt kött. Den trivs bäst på relativt grunt vatten och på upp till 200 meters djup. Alaska Pollock lever i huvudsak på krill, andra skaldjur och fisk. Den kan bli upp till en meter men är i genomsnitt 30 – 50 cm lång och väger runt 1 kg.


Vad händer sen?

Efter att fisken fångats, handsorteras den och prepareras. Fiskoljan utvinns inom 1 – 2 timmar efter att fisken fångats för maximal friskhet. Allt detta sker i Alaska för att säkerställa högsta kvalitet och friskhet.

Därefter skickas oljan till Ohio där rening, raffinering och koncentrering sker i toppmordärna och världsledande NSF- certifierade GMP anläggningar. Oljan analyseras sedan noga för att säkerställa toppkvalitet.


Produktion och inkapsling

Slutligen skickas oljan vidare till Legosan som är ett certifierat läkemedelsföretag. I den toppmoderna fabriken sker sedan den slutliga produktionen, inkapslingen och packningen. Oljan kapslas sedan in i gelatin (nötkreatur).

Sedan förpackas kapslarna i våra fina Vitalplus förpackningar, samt går igenom de slutgiltiga testerna för att säkerställa kvalitet, näringsvärden samt hållbarhet på produkten.


Marknadsledande i friskhet

Vi minskade nyligen Total Oxidation (TOTOX) gränsen på våra omega-3 produkter till 5. De faktiska värdena varierar vanligtvis mellan 0-3, vilket mer exakt återspeglar vår marknadsledande position när det gäller oljans friskhet.

TOTOX är ett mått på både den primära och sekundära oxidationen av oljan. Den används av omega-3 industrin som ett riktmått för oljans friskhet. Våra gränsvärden är en 5-faldig reduktion om man jämför med gränsen på 26 som fastställts av Global Organisation for EPA och DHA Pmega-3 (GOED) vilket är den nuvarande standarden för omega-3 industrin.

Våra samarbetspartners kan tillverka vår MSC miljömärkte omega-3 av högsta kvalitet och friskhet på grund av att man följer en noggrann tillverkningsprocess och varukedja. Rå fiskolja utvinns från MSC-certifierad Vild Alaska Pollock fiskad i Alaska direkt efter fångst, detta säkerställer att råmaterialet håller högsta kvalitet. Oljan bearbetas sedan genom en mycket noggrann renings och koncentrationsprocess i NSF- certifierade produktionsanläggningar för att utvinna och rena EPA och DHA koncentrat till höga renhetsnivåer (80% EPA+DHA) Produkterna hålls separerade från syre under hela processen för att säkerställa högsta kvalitet och färskhet.


Läkemedelsstandard

Våra produkter tillverkas av certifierade läkemedelsföretag och följer samma höga krav som produktion av läkemedel. Vi kvalitetssäkrar våra leverantörer och ser till att säkerhet och kvalitet kontrolleras noga i varje del av produktionen.

Vår målsättning är att arbeta miljöinriktat samtidigt som vi uppfyller GMP-kraven (Good Manufacturing Practice), HACCP och ISO 22000.


Hållbarhet och spårbarhet

Det årliga Alaska Pollock fisket sträcker sig från 1 – 1,4 miljoner ton, vilket är ca, 50% av Acceptable Biological Catch (ABC). Det är en bifångst på minder än 1% tack vare hållbart fiske med fisketrålar i mitten av vattnet, vilket säkerställer ett effektivt fiske och god förvaltning av marina och naturresurser, enligt MSC standard. Den noggranna övervakningen, fångstbegränsningar och hållbara fiskemetoder har under åren hållit Alaska Pollock fisket friskt, robust och växande. Med en ökning på över 65% av Pollock biomassa 2014 enligt NOAAs (National Oceanic & Atmospheric Association) bedömning.


MSC Miljömärkt bedöms som #1

Vitalplus Omega-3 är certifierat för hållbart fiske av Marine Stewardship Council (MSC) vilket många anser vara guldstandarden får hållbarhetscertifiering. MSC-certifieringen kräver att samtliga som har del i fisket, produktionen och försäljningen är certifierade, till skillnad från andra tredjeparts certifieringsprogram.

Under 2012 utarbetade Accenture en rapport av WWF (World Wildlife Fund) som utvärderade de ledande certifieringsprogrammen för hållbarhet och miljömärkt fisk. Bland kriterierna man granskade var standardinställningsförfaranden, ackrediteringscertifikatstrukturer och -procedurer, ekologisk hållbarhet, fiskesystem och spårbarhet, riskreducering och icke-riktade arter samt ekosystem och habitatpåverkan. Som du kan se i tabellen nedan är MSC ledande när det gäller samtliga kriterier och ett självklart val för både oss och dig i valet av miljöcertifiering.

jämförelse

OMEGA-3 MSC

Sveriges mest sålda MSC-märkta Omega-3

Från 99 kr

D-VITAMIN

En riktig storsäljare och kundfavorit

Från 99 kr

VITALPLUSPAKET

Den optimala kombinationen

Från 149 kr