Därför ska du välja MSC-märkt omega-3

Hör du till dem som har hört att fett är bra för oss, och att vi behöver få i oss vissa sorters fett för att må bra och kunna prestera på topp? Det är helt sant. Har du sedan kanske också hört att just omega 3 är särskilt hälsofrämjande för oss? Sant igen. Och finns det extra fördelar när det står MSC-märkt Omega-3? Yes, check på den också.

msc fisk

Omega 3 är en sorts fett som hör till vad som kallas essentiella fetter. Dessa är fetter som kroppen behöver för en rad olika funktioner, men som den inte kan producera på egen hand. Vi behöver därför tillföra dem, och det kan vi göra antingen genom maten vi äter, eller i form av ett kosttillskott.


Om man vill testa ett kosttillskott innehållande omega 3, finns några saker som kan vara bra att känna till. Vad är det för skillnad på tillskott i kapselform och i flytande form? Vad betyder det när det står omega 3 MSC? Och, hur vet jag ens om jag behöver ta extra omega 3?


I det här inlägget kommer vi att fokusera på fördelarna med just MSC-märkt omega 3, men allra först vill vi berätta lite mer övergripande om vad omega 3 är bra för och var det förekommer naturligt.


Därför behöver kroppen omega 3

Några av omega 3:s främsta uppgifter är att hjälpa kroppen att bygga och reparera celler. Vidare har det ett finger med i spelet för regleringen av blodtrycket, hur njurarna fungerar och vårt immunförsvar. Eftersom omega 3 minskar blodets levringsförmåga, bidrar det även till att minska risken för blodpropp. För foster och små barn är omega 3 nödvändigt för att de ska växa och utvecklas normalt.


En person som får i sig för lite omega 3, kan känna av det rent fysiskt i form av bland annat extrem trötthet, torr hud och nedstämdhet.


Här finns omega 3 naturligt

Då våra kroppar behöver, men själva inte kan tillverka essentiella fetter – som ju är den typ av fett som omega 3 hör till – behöver vi som sagt få i oss det antingen genom vår kost, eller i form av tillskott.


För att tillgodose det dagliga behovet, behöver en vuxen person få i sig ca 2,5-4 gram omega 3-fettsyror. Det motsvarar ungefär en portion fisk eller skaldjur 2-3 gånger per vecka. Anledningen till att man baserar jämförelsen på just fisk och skaldjur, är att det är här man främst hittar omega 3 naturligt. Fet fisk som lax, makrill och sardiner är särskilt rika på denna välgörande fettsyra.


Omega 3 förekommer även i exempelvis linfrön, valnötter och rapsolja, men halten i dessa är så låg jämfört med den som förekommer i fisk att det skulle vara svårt att tillgodose det dagliga behovet med hjälp av dessa livsmedel.


MSC-märkt Omega-3

Och så var det då det här med MSC. Vad är MSC och vad betyder det när det står ”omega 3 MSC” eller "MSC-märkt Omega-3”?


MSC står för Marine Stewardship Council och deras verksamhet syftar till att främja hållbart fiske. De är icke vinstdrivande och verkar internationellt. Våra hav är påfrestade av alltför hård utfiskning, vilket på sikt kan öka risken att vissa arter försvinner helt och hållet. MSC:s mål är att vi människor ska kunna njuta av mat från havet – inte bara idag utan för all framtid. För att uppnå detta mål samarbetar de med yrkesfiskare, forskare och sjömatsproducenter och de jobbar uteslutande med vildfångad sjömat.


Om fisk eller skaldjur bär MSC-märket, är det en garanti för att den är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. Varje år kontrolleras dessa faktorer av oberoende experter, för att säkerställa att samtliga fisken fortfarande lever upp till kraven.


MSC standard för hållbart fiske

Följande 3 övergripande områden granskas med hjälp av 28 noggrant definierade kriterier och behöver uppfyllas för att bli certifierad.


1, Hållbara fiskebestånd

Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt.


2, Minimera påverkan på miljön

Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.


3, God fiskeförvaltning

Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för ändrade förhållanden i havsmiljön.


Vidare är all MSC-märkt fisk spårbar, vilket betyder att den hålls isär från annan fisk som inte lever upp till certifieringskraven, hela vägen från fångst till det att den märks med miljömärket. Samtliga företag i leverantörskedjan – från yrkesfiske till slutlig försäljning till konsument – måste klara av kraven på märkningen, för att slutprodukten ska bli MSC-märkt.


MSC spårbarhetsstandard

Följande 5 kriterier behöver uppfyllas för att bli certifierad.


1, Certifierade leverantörer

Certifierade varor köps från Certifierade leverantörer


2, Identifierbart

Certifierade varor är identifierbara


3, Särhållning

Certifierade varor särhålls från icke-certifierade


4, Spårbarhet och dokumentation

Certifierade varor är spårbara och volymer dokumenteras


5, Ledningssystem

Organisationen har ett ledningssystem


Omega 3, i form av kosttillskott, innehåller olja som har utvunnits från fisk (eller, i vissa fall, fisklever). Det finns både i flytande form och i kapselform. Här får man prova sig fram till vad man själv föredrar. Många brukar dock tycka att det är smidigt med kapslar, eftersom dessa är helt utan smak.


När det gäller MSC-märkt omega 3, är det alltså en produkt som är gjord på MSC-märkt fisk. Genom att välja MSC-märkt omega 3, väljer du med andra ord ett tillskott som är bättre för både dig själv och för miljön.


Vitalplus omega 3-kapslar är naturligtvis MSC-märkta vilket betyder att den uppfyller alla ovanstående krav. De tillverkas dessutom under samma förhållanden som läkemedel och varje produktion analyseras för att garantera bästa möjliga omega 3-kvalitet, och att produkten uppfyller myndigheternas krav. Så när du väljer MSC-märkt omega-3 från vitalplus kan du vara säker på att du värnar om fisken och havets framtid, samtidigt som du får en riktigt bra omega-3 av högsta kvalitet.


Hur granskas ett fiske enligt MSC:s miljöstandard?

För att bli kunna bli certifierade måste fiskeklienten utse ett ackrediterat certifieringsorgan som granskar fisket mot MSC:s standard.


Processen omfattar en förhandsgranskning av fisket, en fullständig granskning och om fisket når upp till standardens krav får det årliga granskningar för att se att det fortsätter att överensstämma med MSC:s certifieringskrav.


När fisk och skaldjur säljs med MSC-märket måste alla företag i leverantörskedjan – från yrkesfiske till slutligt försäljning till konsument – vara certifierade mot MSC:s spårbarhetsstandard. Företag som vill bli spårbarhetscertifierade måste genomgå en revision för att visa att de har fullgoda system som säkrar att det bara är produkter från certifierade fisken som bär MSC:s miljömärke. De måste exempelvis visa att de förvarar certifierade fisk- och skaldjursprodukter åtskilda från produkter som inte är certifierade och att de kan spåra samtliga fisk- och skaldjursleveranser till en spårbarhetscertifierad leverantör.


Tredjepartscertifiering

Det är bara fisken och företag som uppfyller MSC:s standarder för ett hållbart fiske respektive spårbarhet som kan certifieras enligt MSC-programmet.


Certifieringen är en oberoende tredjepartscertifiering vilket garanterar att processen är opartisk. Certifikaten utfärdas således inte av MSC utan av särskilda certifieringsorgan (vilka ibland kallas certifierare eller revisorer) som är ackrediterade att granska fisken och företag enligt MSC:s standarder.


För att MSC ska stå helt utanför certifieringsprocessen ansvarar en tredje part för ackreditering av certifieringsorgan – Accreditation Services International GmbH (ASI).


Garanti för opartiskhet

Tredjepartsprogram är den bästa garantin för att certifieringsprocessen leder till ett opartiskt resultat.


• Enpartsprogram: Organisationen, produkten eller tjänsten uppfyller den standard parten själv har ställt upp.

• Tvåpartsprogram: Uppfyller en standard som har ställts upp av branschorganisationer eller andra i samma bransch.

• Tredjepartsprogram (”certifiering”): En oberoende granskning visar att organisationen, produkten eller tjänsten uppfyller en standard som opartiska experter har ställt upp (ofta i sambråd med intressenter). Ett certifikat utfärdas för att visa att standarden har uppfyllts.


Riktlinjer för standarder

Eftersom vårt program för certifiering och miljömärkning är ett tredjepartsprogram kan vi vara förvissade om att det är grundligt, trovärdigt och uppfyller ISEAL och FAO:s riktlinjer för utfärdande av standarder.


10 skäl att välja den MSC märkta fisken

När du köper MSC-märkt sjömat är du med och räddar haven samtidigt som du gör stordåd i köket. Här får du 10 skäl till varför du ska välja MSC-märkt.

Enkelt och självklart – om du frågar oss!


1. Våra hav behöver skyddas

Våra hav är hem för miljontals fiskar och många andra liv och är samtidigt grunden för försörjningen av 10 % av världens befolkning.


2. Havens ekosystem är hotade

Ohållbart fiske är en fara för både haven, dess djur och fiskesamhällen.


3. Miljömärket MSC ger en lösning

Genom att välja sjömat med MSC-märket bidrar du till certifierat hållbart fiske, vilket betyder att både fiskar och deras livsmiljöer är välmående och att människorna som är beroende av fiske kan känna sig trygga.


4. MSC-märket bygger på vetenskap

Ett yrkesfiske certifierat med den blå fisken granskas av oberoende forskare och marina experter. De följer vår standard för hållbart och spårbart fiske.

Kontroller genomförs årligen.


5. Du bidrar till ett helt ekosystem

När du väljer MSC-märkt gynnar du inte bara en enskild art. Du bidrar till en god havsmiljö för hela ekosystemet och till att haven ska må bra – både idag och i framtiden.


6. Du kan lita på märkningen

Butiker, restauranger och alla andra som hanterar MSC-märkta varor särskiljer noga certifierade varor från icke certifierade. Kontroller genomförs årligen.


7. Utbudet är stort

Du kan njuta av hållbar sjömat från hela världen. Leta bara efter miljömärket med den blå fisken – den finns på tiotusentals produkter i mer än 100 länder.


8. Det finns ett val för varje plånbok

Sjömat med det blå MSC-märket är tillgängligt för alla plånböcker. Från prisvärd torsk en vardagkväll till exklusiv kaviar på nyårsafton.


9. Du är med och skapar förändring

Dina köp av MSC-märkt sjömat bidrar till att fler yrkesfisken arbetar hållbart och att fler butiker och restauranger ökar sitt utbud av hållbara varor.


10.Du bidrar till levande hav

Du kan njuta med gott samvete när du äter din MSC-märkta sjömat – för du är med och bidrar till ett levande hav, både idag och i framtiden.


Tags:D-vitamin, D-vitamin prenumeration, MSC märkt omega 3, Omega 3, omega 3 kapslar, Omega 3 MSC, Omega 3 olja, Omega 3 prenumeration, Vitalplus, Vitaminer


Omega 3 MSC

Enligt oss så bör du vara kräsen när du köper kosttillskott och olika hälsopreparat. Och att alltid göra dina inköp hos seriösa återförsäljare. Hur vet du då detta?


Ta till exempel om du är intresserad av att köpa omega 3 så finns det massor av olika märken och ställen du kan handla dessa. Något som du bör ta reda på är om produkten är tillverkad hos ackrediterade laboratorium? Så att du kan vara lugn i att de är kvalitetssäkrade och håller hög klass. Låter kanske som en självklarhet att man alltid vill handla bra produkter men alla är tyvärr inte seriösa. Sedan när det gäller just fettsyror så se till att köpa omega 3 MSC. Då vet du att det är från garanterat hållbart fiske. Och vill du på ett enkelt sätt handla på nätet och då känna dig trygg och säker när det gäller betalningar mm så kolla upp så att företaget är certifierat hos Trygg e-handel. Då kan du vara lugn i att du har med ett seriöst företag att göra.

OMEGA-3 MSC

Sveriges mest sålda MSC-märkta Omega-3

Från 99 kr

D-VITAMIN

En riktig storsäljare och kundfavorit

Från 99 kr

VITALPLUSPAKET

Den optimala kombinationen

Från 149 kr