Vitalplus allmänna villkor


Vitalplus säljer kosttillskott direkt hem till dig som engångsköp eller på prenumerationsbasis.


Köparen ska ha fyllt 18 år för att teckna en prenumeration hos oss. Vid beställning utgör köpevillkoren grunden till avtalet mellan köparen och Vitalplus/TradeCom Scandinavia AB.


Personuppgiftspolicy

Vi behandlar alla kunders personuppgifter konfidentiellt och i enighet med gällande lagstiftningar. Läs mer om hur Vitalplus hanterar dina personuppgifter här eller kontakta kundtjänst.


Klarnas Dataskyddsinformation

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.


Vitalplus Köpvillkor


Produkter

Våra produkter är noga utvalda. Vår tillverkare följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning av hälsokost. För att kunna säkerställa kvalitén väljer tillverkaren råvarorna mycket noga liksom själva tillverkningsprocessen. Ackrediterade laboratorier används också för att säkerställa råvarornas innehåll och kvalité. Våra produkter tillverkas av certifierade läkemedelsföretag och följer samma höga krav som vid produktion av läkemedel.


Trygg e-handel

Vitalplus är Certifierade av Trygg e-handel, vilket försäkrar dig som kund ett tryggt köp när du handlar av oss. ”Certifieringen Trygg E-handel visar att certifierade e-handlare står för tydliga, enkla och enhetliga villkor gentemot konsument. E-handlarna arbetar för att utveckla säkra och trygga köp på nätet tillsammans med Svensk Digital Handel. Svensk Digital Handel granskar ansökande nätbutiker och godkänner de som uppfyller Trygg E-handels krav genom att dela ut ett certifikat. Därefter sker löpande kontroller av både villkor och rutiner.” För att läsa mer om Trygg e-handel och dina rättigheter som konsument kan du besöka https://dhandel.se/trygg-e-handel/
Vitalplus (TradeCom Scandinavia AB) certifikat finner du här: 

https://dhandel.se/trygg-e-handel/certifierade-e-handlare/?id=1276


Leverans

Vi skickar våra leveranser per post. Våra leveranser av kosttillskott innehåller dagsdoser för 30 – 60 dagar beroende på produkt. Din beställning skickas direkt hem till dig i brevlådan inom 14 dagar efter det att vi mottagit din beställning. Leveransen skickas som brev till din hemadress och passar i din brevlåda och de flesta brevinkast. Därefter mottar du en försändelse var fjärde till åttonde vecka beroende på din prenumeration, förutsatt att du ej meddelar annat. Vid eventuell försening av din första leverans har du som kund rätt att häva ditt köp utan extra kostnad om du inte godkänner ny förslagen leveranstid. Vi levererar endast till adresser i Sverige.


Frakt

Eventuell kostnad för frakt på 39 kronor per leverans kan tillkomma beroende på avtalstyp. Är ni flera i samma hushåll som prenumererar, sampackar vi produkterna (så långt som är möjligt).


Expeditions och miljöavgift

Eventuell expeditionsavgift på 35 kronor samt miljöavgift på 34 kronor, totalt 69 kronor per leverans kan tillkomma beroende på avtalstyp.


Betalningsvillkor

Alla priser är inkl. moms. Betalningen skall ske via e-postfaktura som skickas till av dig angiven e-postadress i samband med leverans av kosttillskott. Betalningsvillkoren är 25 dagar från fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer den lagstadgade påminnelseavgiften på 60 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen och ev. inkassokostnader.


Priser

Våra priser inkluderar moms och gäller tills ny prislista utkommer. För aktuella priser se: www.vitalplus.se. Har du valt en tidsbestämd prenumeration är du skyddad av prisgaranti under hela bindningstiden.


Ångerrätt

Du har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ditt ingångna avtal, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum du har mottagit varan. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt skall du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan kontakta kundtjänst via e-post eller telefon, kontaktuppgifter ser du längst ner på sidan. Om du frånträder avtalet kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inkluderat leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi förbehåller oss dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från dig eller du tillsänt oss ett bevis på att varan återsänts. Du ska återsända varan till oss senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid utnyttjande av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan.


Har du valt en prenumeration med bindningstid så gäller ångerrätten endast vid första leveransen.


Vitalplus följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vill du läsa mer om dina rättigheter som kund hänvisar vi dig till Konsumentverkets webbplats; www.konsumentverket.se

Ångerblankett konsumentverket


Uppsägning och tvist

Om det skulle uppstå en tvist mellan Vitalplus/TradeCom Scandinavia AB och kund skall parterna i första hand lösa tvisten genom en överenskommelse. Om de båda parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. I de fall nämnden inte är behörig att lösa tvisten ska tvisten avgöras av allmän behörig domstol i Sverige. Kontaktuppgifter till Allmänna Reklamationsnämnden:


Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

www.arn.se 


Alternativt kan du kontakta EU ODR som tvistlösningsorgan på följande webbadress: https://ec.europa.eu/odr


Avtalsvillkor

Vilken prenumeration som är tecknad framgår av din beställningsbekräftelse som du mottog vid beställning. Du kan även kontakta kundtjänst för att få ditt avtal. Har du valt en obunden prenumeration fortlöper denna fram tills att du väljer att avsluta denna, med en (1) månads uppsägningstid och prenumerationen måste sägas upp senast en (1) månad innan nästkommande leverans. Har du valt en prenumeration med bindningstid övergår den i en obunden prenumeration efter bindningstidens slut. Uppsägningstiden efter bindningstidens slut är en (1) månad. Du kan närsomhelst välja att pausa din prenumeration gällande två leveranser per år. Ring kundtjänst eller skicka ett e-mail till kundservice@vitalplus.se innehållande ditt ärende, kundnummer namn och adress så hjälper vi dig. Eventuell retur av varan kan givetvis ske inom ångerfristen och då ska endast returportot betalas. Varan skall skickas tillbaka i oskadat skick och i sin originalförpackning. En outlöst försändelse debiteras med 150 kr. Utebliven betalning eller outlöst försändelse räknas inte som uppsägning av tjänsten. Vi rekommenderar att du tar kontakt med vår kundservice innan en vara returneras.


Reklamation

Vitalplus följer rådande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932). Det innebär att du som kund har rätt att reklamera en produkt under förutsättning att den var defekt vid leveranstillfället. Du ska meddela oss detta så snart felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, inom två (2) månader. Meddelanden gällande reklamation ska skickas till kundtjänst via e-post eller kontaktformulär som anges nedan. Rätten till reklamation upphör enligt lag efter tre år efter att du som kund mottagit varan eller då utgångsdatum passerat. Vi avhjälper felet med omleverans först och främst. I annat fall sker återbetalning så snart som möjligt efter bekräftad reklamation.


Marknadsföring

Kund godkänner att Vitalplus får använda sig av olika typer av kommunikation vid kontakt. Bl.a. e-post, brev, sms och telefon för att informera om eller marknadsföra våra produkter samt erbjudanden. Om du inte önskar ta del av erbjudanden från Vitalplus under eller efter prenumerationstiden kan du vänligt avböja detta genom att kontakta kundtjänst.


Villkorsändringar

Vitalplus har ensidigt rätt att ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 14 dagar efter att de nya villkoren kommunicerats ut till dig via e-post, brev, sms eller telefon utifrån de uppgifter du delgivit oss vid start av prenumeration. Om Vitalplus skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som kund rätt att i förtid avsluta din prenumeration.


Övrigt

Vitalplus/TradeCom Scandinavia AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.


Kundtjänst

Våra öppettider på telefon är Måndag – Fredag 9:00 – 16:00, Väljer du att kontakta oss via e-post eller kontaktformulär svarar vi inom 48 timmar.


Du kan kontakta oss på följande sätt:


Kontaktformulär: www.vitalplus.se

Telefon: 010-138 55 00.

E post: kundservice@vitalplus.se


Post: Vitalplus | Tradecom Scandinavia AB, Box 500, 451 21  Uddevalla

Vitalplus | TradeCom Scandinavia AB 556659-3157