Vitalplus allmänna villkor


Allmänna villkor

Vitalplus säljer kosttillskott direkt hem till dig på prenumerationsbasis. Köparen ska ha fyllt 18 år för att teckna en prenumeration hos oss. Vid beställning utgör köpevillkoren grunden till avtalet mellan köparen och Vitalplus/ TradeCom Scandinavia AB.

Personuppgiftspolicy

Vi behandlar alla kunders personuppgifter konfidentiellt och i enighet med gällande lagstiftningar. Läs mer om hur Vitalplus hanterar dina personuppgifter här eller kontakta kundservice.


Vitalplus Köpvillkor

Produkter

Våra produkter är noga utvalda. Vår tillverkare följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning av hälsokost. För att kunna säkerställa kvalitén väljer tillverkaren råvarorna mycket noga liksom själva tillverkningsprocessen. Ackrediterade laboratorier används också för att säkerställa råvarornas innehåll och kvalité. Om en produkt inte är tillgänglig eller har slutat produceras vid beställningstillfället, förbehåller vi oss rätten att ersätta den med en likvärdig produkt av liknande kvalitet och värde. Vi kommer att meddela dig om eventuella ersättningar innan beställningen genomförs. Om du befinner dig inom bindningstiden har du alltid rätt att byta till någon annan produkt i vårt sortiment. Våra produkter tillverkas av certifierade läkemedelsföretag och följer samma höga krav som vid produktion av läkemedel.


Trygg e-handel

Vitalplus är Certifierade av Trygg e-handel, vilket försäkrar dig som kund ett tryggt köp när du handlar av oss. ”Certifieringen Trygg E-handel visar att certifierade e-handlare står för tydliga, enkla och enhetliga villkor gentemot konsument. E-handlarna arbetar för att utveckla, säkra och trygga köp på nätet tillsammans med Svensk Handel. Svensk Handel granskar ansökande nätbutiker och godkänner de som uppfyller Trygg E-handels krav genom att dela ut ett certifikat. Därefter sker löpande kontroller av både villkor och rutiner.” För att läsa mer om Trygg e-handel och dina rättigheter som konsument kan du besöka https://dhandel.se/trygg-e-handel/. Vitalplus (TradeCom Scandinavia AB) certifikat finner du här: https://dhandel.se/trygg-e-handel/certifierade-ehandlare/?id=1276


Leverans

Vi skickar våra leveranser per post. Våra leveranser av kosttillskott innehåller dagsdoser för 30 – 60 dagar beroende på produkt. Din beställning skickas direkt hem till dig i brevlådan inom 14 dagar efter det att vi mottagit din beställning. Därefter mottager du en försändelse var fjärde till åttonde vecka beroende på din prenumeration, förutsatt att du ej förändrar något i din beställning. Vi levererar endast till adresser i Sverige.


Frakt

Hos Vitalplus erbjuder vi gratis frakt på våra leveranser. Däremot tar vi ut en expeditions- och miljöavgift på 69 kronor för att visa vårt engagemang för miljön och för att säkerställa din kundtillfredsställelse.

Betalningsvillkor

Alla priser inkluderar moms. Betalning sker via faktura som skickas till den e-postadress du har angett vid leverans av kosttillskott. Första fakturan skickas via brev. För att undvika fakturakostnaden, ansök om autogiro. För mer information, kontakta kundservice. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer en lagstadgad påminnelseavgift på 60 kronor, dröjsmålsränta enligt räntelagen och eventuella inkassokostnader.


Priser

Våra priser inkluderar moms (12%). Priser kan variera beroende på kampanjer och avtal. För mer information kontakta Vitalplus kundservice.


Ångerrätt

Du har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ditt ingångna avtal inom 14 dagar (ångerperiod) från det datum du har mottagit varan. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt skall du meddela oss detta inom ångerperioden. Du kan kontakta kundservice via e-post eller telefon, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Om du frånträder avtalet kommer vi återbetala det belopp som avser din beställning exkluderat leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske senast 30 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi förbehåller oss dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från dig eller du tillsänt oss ett bevis på att varan återsänts. Du ska återsända varan till oss senast 14 dagar efter den dag du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerperioden anses ha iakttagits om varan skickas tillbaka inom ångerperioden (14 dagar). Vid utnyttjande av ångerrätten står du för kostnaderna för att returnera varan.


Vitalplus följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vill du läsa mer om dina rättigheter som kund hänvisar vi dig till Konsumentverkets webbplats; www.konsumentverket.se.


Uppsägning och tvist

Om det skulle uppstå en tvist mellan Vitalplus/ TradeCom Scandinavia AB och kund skall parterna i första hand lösa tvisten genom en överenskommelse. Om de båda parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. I de fall nämnden inte är behörig att lösa tvisten ska tvisten avgöras av allmän behörig domstol i Sverige.


Avtalsvillkor

Vilken prenumeration som är tecknad framgår av din beställningsbekräftelse som du mottog vid beställning. Du kan även kontakta kundservice för att få ditt avtal. Har du valt en obunden prenumeration fortlöper denna fram tills att du väljer att avsluta denna, med en (1) månads uppsägningstid och prenumerationen måste sägas upp senast en (1) månad innan nästkommande leverans. Har du valt en prenumeration med bindningstid övergår den i en obunden prenumeration efter bindningstidens slut. Uppsägningstiden efter bindningstidens slut är en (1) månad. Du kan närsomhelst välja att pausa din prenumeration gällande två leveranser per år. Ring kundservice eller skicka ett e-mail till kundservice@vitalplus.se innehållande ditt ärende, kundnummer, namn och adress så hjälper vi dig. Eventuell retur av varan kan givetvis ske inom ångerperioden och då ska endast returportot betalas. Varan skall skickas tillbaka i oskadat skick och i sin originalförpackning. En outlöst försändelse debiteras med 150 kr. Utebliven betalning eller outlöst försändelse räknas inte som uppsägning av produkten/avtalet. Vi rekommenderar att du tar kontakt med vår kundservice innan en vara returneras.


Reklamation

Vitalplus följer rådande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932). Det innebär att du som kund har rätt att reklamera en produkt under förutsättning att den var defekt vid leveranstillfället. Meddelanden gällande reklamation ska skickas till kundservice via e-post som anges nedan. Rätten till reklamation upphör enligt lag efter tre år efter att du som kund mottagit varan eller då utgångsdatum passerat.


Marknadsföring

Kund godkänner att Vitalplus får använda sig av olika typer av kommunikation vid kontakt. bland annat epost, brev, sms och telefon för att informera om eller marknadsföra våra produkter samt erbjudanden. Om du inte önskar ta del av erbjudanden från Vitalplus under eller efter prenumerationstiden kan du vänligt avböja detta genom att kontakta kundservice.


Villkorsändringar

Vitalplus har ensidig rätt att ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 14 dagar efter att de nya villkoren har kommunicerats till dig via e-post, brev, sms eller telefon, utifrån de uppgifter du har uppgett vid starten av prenumerationen. Om Vitalplus gör väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som kund rätt att avsluta din prenumeration i förtid.


Övrigt

Vitalplus/ TradeCom Scandinavia AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.


Kundservice

Våra öppettider på telefon är Måndag – Fredag 09.00 – 15:00

Du kan kontakta oss på följande sätt: Telefon: 010 – 138 55 00

E post: kundservice@vitalplus.se

Post: Vitalplus/Tradecom Scandinavia AB

Sockengränd 2

120 40 Årsta

Vitalplus/TradeCom Scandinavia AB

Organisations nummer: 556659-3157

Köparen ska ha fyllt 18 år för att teckna en prenumeration hos oss. Vid beställning utgör köpevillkoren grunden till avtalet mellan köparen och Vitalplus/TradeCom Scandinavia AB.