Dosering av D-vitamin - dagsbehov vs överdos

Publicerad 2020-03-09

d vitamin dosering

Om du är utomhus ofta och får en daglig dos av solljus behöver du kanske ingen ytterligare dosering av vitamin D. Om du däremot bor i de norra delarna av världen liksom vi i Sverige där solen kan vara frånvarande under flera veckor, ibland månader, så är en daglig dosering av D-vitaminet inte svårt att argumentera för. Likaså om du är en person som föredrar att sitta inne eller täcka kropp och ansikte när du är utomhus kan ett tillskott av D-vitamin vara på sin plats. 


Trots vitaminets viktiga funktioner finns exempel på fall när det har blivit för mycket av det goda. Överdosering kan låta skrämmande och paralleller dras lätt till sådant som vi sett eller läst där överdosen har lett till plötsliga dödsfall. Att överdosera vitamin D är knappast lika dramatiskt men kan faktiskt få allvarliga konsekvenser om överdriven dosering sker under längre tid eller om du har bakomliggande sjukdomar som förvärras av tillskottet. När du doserar D-vitamin bör du vara medveten hur mycket vitamin D som är rekommenderat per dag och när du passerar gränsen för vad som kan anses vara en överdosering.


Dosering av vitamin D som kosttillskott - när solen inte når oss

Det blir allt vanligare att människor väljer vitamin D som kosttillskott, speciellt i delar av världen där solen inte är lika närvarande under vinterhalvåret. Normalt syntetiseras D-vitaminet till sin aktiva form i hudvävnaden med hjälp av solljus och kan därför bli en bristvara när vi inte exponeras tillräckligt mycket. Därför finns idag vitaminet framtaget i tablettform för att ersätta förlusterna som ett liv i mörker eller skugga innebär. Vitaminet, som är en steroid, är en förutsättning för ett fungerande upptag och absorption av kalcium och fosfat från tarmarna. Eftersom kalcium är en av byggstenarna i benomsättningen kan D-vitaminbrist resultera i olika bensjukdomar såsom osteoporos, även kallat benskörhet. Dessutom har D-vitaminbrist kopplats till många andra sjukdomar och symtom och det kan finnas flera anledningar till att människor väljer att dosera D-vitamin utöver sin vanliga kost där vitaminet dessvärre är sällsynt. 


Du kan hitta vitamin D i fet fisk, speciellt i skinnet samt mindre mängder i ägg respektive kött. Om du inte äter fisk, är vegetarian eller undviker solljus rekommenderas du dosera vitamin D för att få i dig det dagliga behovet. Om du är gravid eller ammar och tillhör någon av dessa grupper är du en av dem som kan behöva ta vitaminet som kosttillskott enligt råd från Livsmedelsverket.


Överdos av vitamin D påverkar hela kroppen

En fråga som man kan ställa sig är om det går att överdosera D-vitamin. En överdos av D-vitamin som leder till direkta konsekvenser finns det inga kända fall av, men ett överdrivet intag under längre tid kan absolut leda till diverse besvär med olika allvarlighetsgrad. Enligt EFSA som är EU:s motsvarighet till livsmedelsverket i Sverige bör en person inte inta mer än 100 µg D-vitamin per dag. Barn är mer känsliga och under det första levnadsåret går gränsen vid 25 µg och därefter, fram till 10 års ålder, har gränsen satts vid 50 µg per dag. Personer med en tidigare känd hyperparatyreos ska vara extra försiktiga med intag av D-vitamin då de redan har en problematik med för höga värden av kalcium i blodet, så kallad hyperkalcemi. Överdriven dosering av D-vitamin kan alltså framför allt leda till hyperkalcemi vilket med tiden orsakar förkalkningar på vitala organ såsom lungor och njurar. Förkalkningarna är kroniska och för njurarna kan det i värsta fall resultera i njursvikt.


MAGNESIUM + D-VITAMIN

Den optimala kombinationen

Från 123.50 kr

MAGNESIUM

För dig som tränar och håller igång

Från 69.50 kr/mån

OMEGA-3 MSC

Sveriges mest sålda MSC-märkta Omega-3

Från 99 kr

D-VITAMIN

En riktig storsäljare och kundfavorit

Från 99 kr

VITALPLUSPAKET

Den optimala kombinationen

Från 149 kr

Symtom för överdosering av vitamin D

Det finns olika symtom som kan varna dig för eventuell överdosering av vitamin D men tänk på att det kan finnas flera orsaker till symtomen och att de inte nödvändigtvis beror på stort intag av D-vitamin. Trötthet, illamående och försämrad matlust är tre vanliga symtom. Du kan även känna dig ovanligt törstig, bli förstoppad eller få diarréer. Eftersom för höga nivåer av kalcium stör de neuromuskulära systemen kan du drabbas av trötthet, muskelsvaghet eller psykiska besvär såsom depression. Du kan även få högre puls, lågt blodtryck och i längden arytmier eftersom kalcium är ett viktigt ämne i ledningen av hjärtats kontraktioner. Om du börjar urinera ovanligt mycket kan dina njurar vara förkalkade vilket i längden kan leda till njursvikt. Alla dessa symtom tyder på hyperkalcemi vilket kan vara en följd av överdosering av vitamin D.


Rekommenderad dosering av vitamin D – dagsbehov

Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag av D-vitamin på 10 µg för barn och vuxna under 75 år och därefter ett ökat rekommenderat intag på 20 µg eftersom äldre ofta drabbas av benskörhet och eventuellt kalciumbrist. Det finns även studier på den äldre befolkningen som visar på samband mellan D-vitamintillskott och sänkt mortalitet. Vid medicinska behandlingar för olika tarmsjukdomar kan vitamin D ordineras i höga doser för att kroppen ska kunna ta upp det kalcium som krävs. Om upptaget i tarmen inte fungerar som det ska riskerar du hypokalcemi, alltså för låga nivåer av kalcium i blodet. D-vitamin är essentiellt för uppbyggnaden av ditt skelett och du bör var noga med att få dig tillräckligt av det. Eftersom vitamin D är direkt kopplat till vilka nivåer av kalcium som finns i blodet påverkar en eventuell brist hela kroppen. Detta kallas även för en systemisk påverkan. Därför bör du också vara försiktig med att överskrida den rekommenderade dagliga doseringen för att undvika hyperkalcemi vilket också påverkar kroppen systemiskt och du riskerar sviktande organ och hjärtklappning. Om du känner dig orolig över din dosering av vitamin D eller om du har något av tidigare nämnda symtom bör du ta kontakt med vården. Det behöver inte handla om D-vitaminbrist eller en överdos men symtomen kan ha andra orsaker som kräver andra åtgärder.


Klicka här för att köpa D-vitamin.


Författare: Stefan Nordström, medicinsk skribent och expert inom kost, hälsa och träning.

Uppdaterad: 2022-10-17