Tillskott av Omega 3 hjälper barn med ADHD och ADD

Publicerad 2020-04-03

man springer adhd

Hjärnan består till 25% av fettsyrorna omega 3 och 6, det är därför förståeligt att de också har en stor inverkan på vår kognitiva förmåga. Flera studier visar att fettsyran EPA som finns i omega 3 har positiv inverkan på minnet, koncentrationen och inlärningsförmågan. Ytterligare studier runt om i världen visar även att ett ökat intag av omega-3 fettsyran EPA har minskat symptomen barn och ungdomar med ADHD upplever. Faktum är att cirka 5% av alla barn i skolåldern tros ha ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Det är en funktionsnedsättning som leder till att man kan ha problem med att kontrollera sitt humör, sina impulser, sitta still och vänta eller vara uppmärksam under längre perioder. Även hyperaktivitet och impulsivitet är vanligt hos barn med ADHD.


Omega 3 ADHD

Ny forskning visar att tillskott av omega 3 fettsyror kan hjälpa barn med ADHD nästan lika mycket som medicinen Ritalin. Dessutom krävdes det mycket lägre doser av läkemedlet när det kombinerades med tillskott av fettsyror, visar en studie publicerad i Journal of Attention Disorders. Paul Stillman, en brittisk läkare berättar i tidningen Daily Mail att han är mycket orolig över människors vilja att ta potenta läkemedel, som ofta kommer med obehagliga biverkningar, innan man provat alternativa behandlingar.


• Efter att australiensiska forskare provat att ge tillskott av omega 3 till barn med ADHD varje dag under fyra månader märkte man följande förbättring gällande beteende. Mindre hyperaktivitet, mindre olydnad, mindre fientlighet och problem med uppmärksamhet, samt förbättrad stavning.

• Även tyska forskare fann i en studie av 95 barn med ADHD att när man kompletterade med fiskolja förbättrades minnet och inlärningsförmågan hos barnen.

• Efter att forskare vid Oregon Health & Science University analyserat data från 16 studier om ADHD och omega-3 fann man att fiskoljan visats sig underlätta hyperaktivitet. ” Det finns tillräckligt med bevis för att betrakta omega-3-fettsyror som ett möjligt komplement till etablerade terapier” vid ADHD skriver forskarna i tidningen Clinical Psychology Review.


Går det att förebygga ADHD?

Vi har här listat några argument uppbackade av forskning som visar att det går att förebygga ADHD.


• I en studie av cirka 200 barn i skolåldern visade det sig att de som åt en kost med lågt innehåll av fettsyror hade 31% högre risk att utveckla och få diagnosen ADHD.

• Låga nivåer av omega-3 – större hjärnvågor. Enligt en studie i tidningen Neuropharmacology fann man att barn med ADHD som också hade låga nivåer av fettsyran DHA hade en typ av störande hjärnaktivitet kopplad till sjukdomen.

• Låga nivåer av fettsyror hos barn med ADHD kan vara genetiska. Eftersom ADHD är en medicinsk störning och inte ett beteendeproblem finns det vanligtvis en genetisk komponent som skapar en brist på dopamin, noradrenalin och serotonin. Forskare vid MRC Social, Genetic & Developmental Psychiaryr Centre i London har forskat på om den genetiska profilen för ADHD har ett samband med fettsyror. Efter att ha studerat 180 barn med och 180 barn utan ADHD fann forskarna att barn med ADHD hade cirka 65% större sannolikhet för en variation i den gen som är nödvändig för att metabolitsera fettsyror.

• Faktum är att barn som fått diagnosen ADHD i genomsnitt har 38% lägre nivåer av omega-3 i blodet. En annan studie på nästan 500 barn visade att barn med lägre nivåer av fettsyran DHA i blodet gjorde mer motstånd, var mer fientliga och hade humör och inlärningssvårigheter.


Genom att ta tillskott av fiskolja kan man på så sätt höja nivåerna av fettsyrorna EPA och DHA i blodet och enligt flera studier på så sätt minska risken att utveckla ADHD.


MAGNESIUM + D-VITAMIN

Den optimala kombinationen

Från 123.50 kr

MAGNESIUM

För dig som tränar och håller igång

Från 69.50 kr/mån

OMEGA-3 MSC

Sveriges mest sålda MSC-märkta Omega-3

Från 99 kr

D-VITAMIN

En riktig storsäljare och kundfavorit

Från 99 kr

VITALPLUSPAKET

Den optimala kombinationen

Från 149 kr

Omega-3 ADHD dosering

I en svensk studie fick 75 barn i åldrarna 8 – 18 år som har diagnosen ADHD äta omega 3 kapslar med höga halter av fettsyran EPA under sex månader. Nästan hälften av barnen som deltog i studien upplevde minskade symptom efter behandlingen.

Även en brittisk studie där man gav barn tillskott med fettsyror bestående av tre kapslar två gånger om dagen, en daglig dos av 558 milligram EPA, 174 milligram DHA gav positiva resultat. Under den årslånga studien, som publicerats i Journal of Attention Disorders, visade barnen en stor förbättring, även om det tog ungefär tre månader innan effekterna visade sig.


Så hur mycket av fettsyran EPA behöver man dosera? - För att få bästa möjliga effekt av fiskoljan bör man få i sig ett halvt gram omega 3 om dagen. säger Per Gustavsson, överläkare på barn- och ungdomspsyk i Linköping. Vitalplus MSC-märkta fiskolja innehåller normalt en dags dos på två kapslar 1000 mg naturlig fiskolja, varav 400 mg EPA och 200 mg DHA. För att få i dig samma mängd som i den brittiska studien bör du inta tre kapslar av Vitalplus Omega 3, det ger dig 600 mg EPA och 300 mg DHA, vilket stämmer överens med Per Gustavssons rekommendation.


Omega-6 ADHD

Även Omega 6 har visat sig kunna förbättra eller lindra de symptom som ger sig till känna för barn med ADHD. Ofta finns det mer omega 6 i livsmedel vilket gör det lättare att få i sig tillräckligt, vilket brukar betyda att tillskott av omega 6 är onödigt.


Omega 3 ADD

I en studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet fick 75 barn och ungdomar med ADHD antingen fettsyrorna omega 3 och omega 6, eller placebo under 3 månader, och sedan fick alla deltagare omega 3 och omega 6 under 3 månader. Studien genomfördes dubbelblint, vilken betyder att varken forskare eller deltagare fick veta om de fått fettsyror eller placebokapslarna förrän efter studiens slut. 35% av de barn och ungdomar som har ADHD med uppmärksamhetsstörning (även kallad ADD) så förbättrades symtomen så mycket man talar om en kliniskt relevant förbättring. Nivåerna av omega 3 och omega 6 mättes genom blodprov, där de som märkte en stor förbättring av sina symtom också visade sig ha fått en bättre balans mellan nivåerna av dessa två fettsyror.


Lika effektivt som ADHD medicin och läkemedel för vissa barn

Det vanligaste läkemedlet för behandling av ADHD heter ritalin och innehåller methylphenidate. Det är ett centralstimulerande preparat som har god dokumenterad effekt vid behandling av ADHD, men vid eventuell felanvändning kan det vara oerhört beroendeframkallande, likvärdigt amfetamin.


Jane Chang som är en av forskarna vid King's College säger; ”Våra resultat visar att tillskott av fiskolja är minst lika effektiva när det gäller ökad uppmärksamhet som de vanliga läkemedelsbehandlingarna hos barn med adhd och brist på omega-3.”


Förbättringen i uppmärksamhet med metylfenidat beräknas till 0,22–0,42 medan omega-3-tillskottet i den här studien gav en genomsnittlig effekt på 0,89 hos barn med brist på EPA.


Forskarna berättar att standardläkemedlen ofta ger biverkningar som risk för drogmissbruk och förändringar i blodtryck, hjärtfrekvens, kroppsvikt och sömnlöshet. Forskarna menar att omega-3 har en högre säkerhetsprofil i jämförelse och att det tolereras väl. Man kan helt enkelt säga att Omega-3 är säkrare än centralstimulerande läkemedel.


Har mitt barn ADHD eller ADD?

Utan att göra en ingående medicinsk utredning när det omöjligt att slå fast hur vida ditt barn har ADHD eller ADD. Men ofta kan det vara långa väntetider till dessa utredningar. Därför kan det vara aktuellt att prova med ett tillskott av Omega 3 under tiden ni väntar på en utredning eller om du känner dig osäker. Det kan alltså vara värt att prova för att se om ditt barn mår bättre av ett ökat intag av fettsyror. En studie gjord i Göteborg bekräftar de fynd man gjort i Oxford Durhamstudien. Motoriskt klumpiga barn blev bättre på att skriva och läsa, samt upplevde mindre beteendeproblem efter att de fick tillskott av fettsyror. Efter sex månader såg man en stor förbättring hos ungefär hälften av barnen som var i skolåldern. Hos barnen som hade ADD såg man en lite större förbättring gällande läs- och skrivsvårigheter, autistiska besvär och motorisk klumpighet. Detta är mycket positivt eftersom just denna grupp brukar svara sämre på traditionell medicinering.


Oavsett om ditt barn har ADHD eller inte bör du fråga dig. Äter mitt barn fet fisk åtminstone två gånger i veckan? Om inte, kan det vara bra att komplettera med ett tillskott av omega 3.


Författare: Stefan Nordström, medicinsk skribent och expert inom kost, hälsa och träning.

Uppdaterad: 2022-10-17