D-vitamin gravid

Publicerad 2019-07-05

D-vitamin gravid

D-vitamin + gravid = sant! Är du gravid? Eller planerar att bli? Då har du säkert fått både det ena och det andra rådet från välmenande vänner och bekanta – för att inte tala om all information som finns att ta del av på nätet. Vissa livsmedel ska till varje pris undvikas, medan andra ska intas i större utsträckning än annars. Det är onekligen en hel del att hålla reda på.


På senare år har forskare tittat närmare på D-vitaminets betydelse för den gravida kvinnan, men även för fostrets utveckling. Nedan berättar vi mer om vad de har kommit fram till.


Varför behövs D-vitamin?

D-vitamin har stor betydelse för flera av dina centrala kroppsfunktioner. Bland annat behövs det för ditt immunförsvar och nervsystem, för att se till att sköldkörteln och hjärtat fungerar som de ska, samt att det stöttar din galla och lever.


Inte minst hjälper D-vitamin till att reglera kalciumnivåerna i kroppen, vilket är nödvändigt för att ditt skelett och dina tänder ska byggas upp på rätt sätt och bli starka.


Du kan få i dig D-vitamin på två sätt; genom kosten och från solen. Hela 80-90 % av D-vitaminet vi får i oss, får vi från solen i och med att det bildas när huden utsätts för dess strålar. Under den mörka årstiden, när solens UVB-strålar inte kan nå oss, halveras våra D-vitamindepåer ungefär var sjätte vecka. Då kan du behöva ha lite koll på att du får i dig tillräckligt av vitaminet.


Hos en gravid kvinna hjälper D-vitaminet kroppen att absorbera det kalcium som behövs för fostrets skelettutveckling – något som är särskilt viktigt under den sista trimestern, eftersom behovet av kalcium och D-vitamin är som störst då. Vidare behövs D-vitamin för att lungor, nervsystem och immunförsvar ska kunna utvecklas normalt hos fostret.


MAGNESIUM + D-VITAMIN

Den optimala kombinationen

Från 123.50 kr

MAGNESIUM

För dig som tränar och håller igång

Från 69.50 kr/mån

OMEGA-3 MSC

Sveriges mest sålda MSC-märkta Omega-3

Från 99 kr

D-VITAMIN

En riktig storsäljare och kundfavorit

Från 99 kr

VITALPLUSPAKET

Den optimala kombinationen

Från 149 kr

Undvik D-vitaminbrist som gravid

När du är gravid går en del av allt du får i dig till fostret, och i och med det ökar ditt behov av flera näringsämnen, däribland D-vitamin. Om du som gravid har D-vitaminbrist, kommer även ditt barn att ha det då det föds.


Man har sett samband som pekar på att låga nivåer av D-vitamin under graviditet kan leda till kortare graviditetslängd, ökad risk för havandeskapsförgiftning och lägre födselvikt hos barnet. Vidare finns en ökad risk för att fostret inte växer som det ska, och att skelettet blir missformat.


Det är sedan länge tidigare att D-vitamin behövs för att bygga och stärka våra muskler och skelett, och nu pekar forskning på att D-vitamin även har en viktig betydelse redan i fosterstadiet, genom att brist hos gravida kvinnor kan påverka deras barns utveckling under de första levnadsåren.


Undvik D-vitaminbrist vid graviditet

En stor studie som genomförts i England på över 7000 mödrar och barn visar att gravida kvinnor som led av D-vitaminbrist i större utsträckning fick barn som låg efter i utvecklingen av grov- och finmotorik vid 2,5 års ålder, jämfört med barn till kvinnor som inte hade brist. Man testade bland annat barnens koordinationsförmåga så som förmågan att sparka boll och balansera, samt finmotoriska färdigheter som till exempel att hålla i en penna eller att bygga torn av klossar.


Fortfarande vid 3,5 års ålder visade dessa barn på en lite senare utveckling än de andra barnen.


Samma forskningsrapport berättar att det även kan finnas ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och diabetes. Detta stärks av en svensk studie som gjorts på drygt 300 kvinnor, och som visar på en koppling mellan låg nivå av D-vitamin vid födseln och känslighet för insulin vid tre års ålder. Eftersom känsligheten för insulin påverkar kroppens förmåga att bryta ner socker, finns här en koppling till en ökad risk för att drabbas av diabetes typ ll.


Ytterligare studier har visat på än mer alarmerande samband, nämligen att låga D-vitaminhalter hos gravida kvinnor kan öka risken för att barnen utvecklar autism, eller senare i livet schizofreni.


Hur kan du få i dig D-vitamin gravid?

Som vi tidigare nämnt, kan du få i dig D-vitamin dels från kosten, dels genom att vistas i solen.


I livsmedel hittar du D-vitamin främst i fet fisk som lax, sill och makrill, men det finns även i exempelvis kantareller, äggula och D-vitaminberikade mejeriprodukter.


80-90 % av D-vitaminet får vi som sagt genom att låta solens strålar komma i kontakt med vår hud. Under april-september räcker det med att vi vistas i solen 20-30 minuter om dagen, för att kroppen ska tillverka tillräcklig mängd D-vitamin. Vitaminet kan vi sedan lagra i 3-4 månader. Under perioden oktober-april står dock solen så lågt här uppe hos oss i Norden, att de välgörande UVB-strålarna inte lyckas ta sig igenom atmosfären, och därför kan våra kroppar inte tillverka D-vitamin under den tiden. Vi är då beroende av att få i oss det via kosten, eller på annat sätt.


För många av oss är det svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin genom kosten. För att få i oss samma mängd, som 20-30 minuters vistelse i solen motsvarar, skulle vi tex behöva äta 1 kg lax, 1,5 l liter färska kantareller, eller dricka 50 glas mjölk.


Därför är det idag vanligt att man kompletterar sin kost med ett kosttillskott som innehåller D-vitamin – åtminstone under den mörka årstiden.


Nyligen gjordes en studie som visar att även ett mindre tillskott på D-vitamin minskar risken för vanliga graviditetskomplikationer som högt blodsocker och högt blodtryck. Detta kan ses som ytterligare en anledning för dig som är gravid att komplettera med ett tillskott.


Våra D-vitamintabletter är tillverkade i Sverige av certifierade läkemedelsföretag som följer samma höga krav som vid produktion av läkemedel. Tabletterna är helt fria från onödiga tillsatser.


Författare: Stefan Nordström, medicinsk skribent och expert inom kost, hälsa och träning.

Uppdaterad: 2021-01-14