Vad är Remifemin?


Publicerad 2022-10-11

Rosenrot

Remifemin är ett växtbaserat läkemedel som används mot klimakteriebesvär. Det innehåller ett extrakt av trädet läkesilverax (Actaea racemosa, Cimicifuga racemosa, Black cohosh). Här kan du läsa mer om dess användningsområden och vad du bör tänka på.


Vad används Remifemin mot?


Remifemin används mot klimakteriebesvär som:

● Värmevallningar

● Kraftiga svettningar


Det marknadsförs som ett växtbaserat alternativ till hormonbehandling med östrogen och gestagen. En del kvinnor med klimakteriebesvär vill eller kan inte ta hormonläkemedel. Dels kan det handla om att de inte vill tillföra hormoner i kroppen, dels kan det handla om att hormonerna är syntetiska.


Det finns en oro för bröstcancer vid hormonbehandling med östrogen. Och det finns rön om att det skulle kunna öka risken. Men det gäller framförallt de som behandlas i över fem år. Däremot ökar risken för att drabbas av blodpropp.


Då kan Remifemin vara en annan möjlighet. Och de farmakologiska studier som gjorts tyder på att det kan hjälpa mot symtomen. Men det finns också andra studier som visat motsatsen. Så i slutändan handlar det om det fungerar för dig. Om dina symtom mildras så är det ett bra alternativ.

MAGNESIUM + D-VITAMIN

Den optimala kombinationen

Från 123.50 kr

MAGNESIUM

För dig som tränar och håller igång

Från 69.50 kr/mån

OMEGA-3 MSC

Sveriges mest sålda MSC-märkta Omega-3

Från 99 kr

D-VITAMIN

En riktig storsäljare och kundfavorit

Från 99 kr

VITALPLUSPAKET

Den optimala kombinationen

Från 149 kr

Vem ska ta inte ta Remifemin?


Du ska inte ta Remifemin om du är allergisk mot läkesilverax eller något av de andra innehållsämnena. Det bör inte användas under graviditet eller amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.


Om du behandlas eller har behandlats för bröstcancer eller andra hormonberoende tumörer bör du först rådgöra med din läkare. Remifemin bör inte användas under längre tid än sex månader utan att rådgöra med läkare.


Biverkningar


Några biverkningar som rapporterats är diarré, dyspepsi, hudreaktioner, levertoxicitet, mensliknande blödningar och viktökning. Om du får leversymtom (trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon, mörk urin eller svår smärta i övre delen av magen med illamående och kräkningar), menssymtom eller förvärrade klimakteriebesvär under behandling med Remifemin bör du kontakta din läkare.


Författare: Stefan Nordström, medicinsk skribent och expert inom kost, hälsa och träning.

Uppdaterad: 2022-10-11


Källa

fass.se

coachrane.org